Kişiler / Edip Asaf Bekaroğlu

Edip Asaf Bekaroğlu

Edip Asaf Bekaroğlu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Doktorasını Bilkent Üniversitesi'nde Hollanda'daki çokkültürcülük tartışmaları üzerine yapan Bekaroğlu'nun çokkültürcülük, göç, sekülarizm ve İslamcılık alanlarında çalışmaları bulunuyor.
Son Güncelleme 2 Mayıs 2017